Transfertnews !

Munir Dragolovcanin Foto vun Norb26 January 2022

Wellkomm Munir Dragolovcanin!
Desen offensive Mëttelfeldspiller ass 22 Joer an könnt vun Titus Péiteng.
 
Allez Marisca!