Opstieg an BGL an Coupefinal


16 May 2023

Den Fc Marisca huet eng doubel Sensatioun färdeg bruecht:
- fir t'iescht a enger 115 Joer Geschicht steigt de Club an dei heechsten Liga op an steet och an der Final vun der Coupe de Luxembourg.
 
Wahnsinn!!!
ALLEZ MARISCA