Coupe geint RFCUL den 31.10

Coupe geint RFCUL den 31.10

An der Coupe kruuten mir vun der FLF den RFCUL zougeloust. 
Desen Match get den 31.10.2021 um 16h zu Miersch gespillt!