Patrick Teixeira

Gebuertsdatum

22.12.1993

Nationalitéit

undefined


Déi lescht Statistiken

Football - 2022/2023

0

0

0

0

0

0

0


Karriär Statistiken

2022/2023

Marisca Mersch 1 (undefined M)

Football

#

Spiller

1.

Promotion d'Honneur

0

0

0

0

0

0

0

undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined

2021/2022

Marisca Mersch 1 (undefined M)

Football

#

Spiller

1.

Promotion d'Honneur

3

0

0

0

0

0

270

undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined